ویدیو دیده نشده از فارسی یاد دادن مرحوم علی انصاریان به بازیگر زن ترک

ویدیو دیده نشده از فارسی یاد دادن مرحوم علی انصاریان به بازیگر زن ترک

سینما و تلویزیون

مرحوم علی انصاریان

بازیگر زن ترک

درگذشت علی انصاریان