فیلم کامل سخنرانی جناب آقای اسماعیل هنیه

فیلم کامل سخنرانی جناب آقای اسماعیل هنیه

سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

اسماعیل هنیه

آیت الله خامنه ای

سخنرانی