فیلم کامل Full-HD اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی

فیلم کامل Full-HD اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی

سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

آیت الله خامنه ای

رهبر انقلاب

شهادت حاج قاسم سلیمانی