ویدئو ترانه علیدوستی و پیام احساسی او برای آیناز ۱۴ ساله که سرطان دارد

ویدئو ترانه علیدوستی و پیام احساسی او برای آیناز ۱۴ ساله که سرطان دارد

سینما و تلویزیون

ترانه علیدوستی

بازیگر ایرانی

سرطان