قاسم ابن الحسن ها...

قاسم ابن الحسن ها...

سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

آیت الله خامنه ای

رهبر انقلاب

حاج قاسم سلیمانی