رائفی پور ° حاج قاسم سلیمانی

رائفی پور ° حاج قاسم سلیمانی

دفاع مقدس و مدافعان حرم

استاد رائفی پور

حاج قاسم سلیمانی

دونالد ترامپ