فیلم کامل حضور رهبر انقلاب در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

فیلم کامل حضور رهبر انقلاب در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی

آیت الله خامنه ای

رهبر انقلاب

سپهبد سلیمانی