فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار مجمع عالی فرماندهان سپاه

فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب در دیدار مجمع عالی فرماندهان سپاه

فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب

آیت الله خامنه ای

رهبر انقلاب

سپاه