تریلر بازی "ماریو و سونیک در بازی های المپیک توکیو ۲۰۲۰"

تریلر بازی "ماریو و سونیک در بازی های المپیک توکیو ۲۰۲۰"