حرکت جالب علی کریمی برای علی دایی در پایان بازی یادبود

حرکت جالب علی کریمی برای علی دایی در پایان بازی یادبود