بازی بتل رویال چیه؟ کدومشون بهترینه؟

بازی بتل رویال چیه؟ کدومشون بهترینه؟